Ban chủ nhiệm

Chủ nhiệm

Anh Nguyễn Tấn Lực

  • Ủy viên Ban Chấp Hành
  • Chủ nhiệm Chi hội Chợ Lớn
  • Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Toàn Lực

Ban Cố Vấn

Anh Lê Anh Tú
Phó Chủ tịch – Cố vấn Chi hội
Giám đốc điều hành
Cty TNHH Mộc Kiến Gia

Anh Lại Đức Nhuận
Ủy viên BCH – Cố vấn Chi hội
Tổng Giám đốc – Công ty CP Công nghệ Atalink

Phó Chủ nhiệm

Anh Lê Tự Minh Phương
Ủy viên BCH – Phó Chủ nhiệm Phụ trách Đào tạo
Công ty TNHH Kỹ thuật tự động Việt Đông Hải

Anh Phạm Quang Tiến
Ủy viên BCH – Phó Chủ nhiệm Phụ trách Truyền thông & Sự kiện
Giám Đốc – SAIGON HD

Anh Huỳnh Tấn Phát
Phó Chủ nhiệm Phụ trách XTTM
Giám Đốc – Công ty TNHH Đầu tư Phát triển ĐP

Anh Nguyễn Công Tẩn
Ủy viên BCH – Thành viên BCN Phụ trách Đào tạo
Tổng Giám Đốc – Công ty Cổ phần Công nghệ CITEK

Anh Nguyễn Ngọc Thịnh
Ủy viên BCH – Phó Chủ nhiệm Phụ trách Đào tạo
Tổng Giám Đốc – Công ty TNHH Sản xuất Dịch vụ Thương mại Tiến Thịnh

Chị Hoàng Thị Như Yến
Thành viên BCN Phụ trách Hội viên
Giám Đốc – Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng KPY

Ban Thư ký

Chị Đoàn Thị Thương
Thư ký Chi hội Gia Định